Bijvoorbeeld, wanneer ten gevolge van veel regen in Duitsland regenwater extra moet worden afgevoerd.
Dan gaat op de Neder-Rijn de stuw bij Driel open en dan is de rivier ineens snelstromend.

Een dergelijk veer geeft altijd een versmalling van 50% van het vaarwater;
namelijk de verankering is midden in de rivier en daar treft u ook het eerste schuitje of drijver.
In de almanak staat daarover een verwijzing naar de map: "Varen doe je samen."

De Rijn is een smeltwater en een regenrivier. 
Haar stroomsnelheid is afhankelijk van wat er uit de bergen naar beneden komt
en ook de zijrivieren kunnen veel regenwater bevatten.
In Nederland splitst de Rijn zich in de Waal en het Pannerdens kanaal.
De stroomsnelheid op het Pannerdens kanaal is dus ook niet altijd hetzelfde.
Dat is zeker het geval bij hoog water en/of wanneer de stuw bij Driel is geheven.

Met camera ben ik met mijn sloep richting Looveer gevaren en heb deze reportage gemaakt.
Als voorbeeld laten foto's een passage stroomopwaarts van het Looveer zien.
Het is een gevaarlijke veerpont met 3 schuitjes aan een staaldraad,
welke in het midden van de rivier verankerd zijn.

Voor de schipper van een stroomafwaarts varende boot is het heel belangrijk,
dat hij ruim te voren inschat, hoe de situatie zal zijn, wanneer hij vlak bij de pont is. 
Het veer wacht wel voor grote schepen, maar kleine hebben geen voorrang.
Bij een bootsnelheid van 10 km per uur en is daarbij soms de stroomsnelheid van het water 6 km/uur,
dan is uw werkelijke snelheid 16 km/u. En dat is een stuk sneller.

    
IJsselkop en het Pannerdens kanaal  

Op de foto ziet u stroomopwaarts het veer liggen. 

Een zeer ernstig ongeval heeft zich in 2017 voorgedaan bij de passage van het Loo-veer op het Pannerdens kanaal.
"Vier met stuurman" roeiden stroomafwaarts richting veer.
Opwaarts voer een groot schip aan de beneden zijde richting veer.
De roeiers kwamen tijdens de passage aan de verkeerde kant van de opvarende vrachtvaarder en geraakten onder
een gemeerde duwbak.  De stroomsnelheid was op dat moment 6 km per uur. 

Op deze foto komt bovenstrooms een vrachtschip aangevaren, zij passeert het eerste schuitje; de pont wacht.

Op de foto: Na een scherpe bocht van het vrachtschip, houd ik deze aan bakboord. (zie links de schuitjes). 

Op deze foto passeert het vrachtschip mij; aan het oranje stuurhuis van de pont is te zien, dat zij al los is van de oever.


De pont is snel. Zij vaart naar de linkeroever(Huissen)→

 Op de foto wend ik de steven van mijn boot naar bakboord tot iets verder dan het midden van het vaarwater.

Op de foto staan op de achtergrond dikke palen. Daar liggen soms 2 duwbak-eenheden naast elkaar. 

 Op de foto heb ik de schuitjes achter mij gelaten. (ik vaar stroomopwaarts). 

Let op. Manoeuvreren bij 6 km stroom mee, vergt inzicht in wat uw boot zal doen.
In het Pannerdens kanaal liggen twee zulke veren; het is maar dat u het weet!
De foto's laten als voorbeeld een passage stroomop van het Looveer zien.
Stroomafwaarts is moeilijker, omdat uw snelheid veel hoger is.. 

Let op de lange ketting van het leidende schuitje. Deze ketting is januari 2023 stukgevaren en twee schuitjes ging er vandoor. De schipper was nuchter. Het voorval wordt onderzocht.