Voor kleine schepen geldt bijna altijd, dat men bij slecht zicht niet mag varen.
De heer Jaap van Goor legt het in zijn artikel begrijpelijk uit.

Wat u moet weten over varen in de mist

Op de website van ANWB Watersport las ik opvallend bericht Afgelopen zondag was het erg mistig en in de mist heeft de politie verschillende watersporters bekeurd voor het varen zonder goedgekeurd radar. Ten eerste knap, dat de agenten de betreffende schepen in de kennelijk dichte mist wisten te vinden!
Maar schrikbarend dat de betreffende watersporters dachten gewoon in de mist te kunnen varen, omdat ze een kaartplotter en gekoppelde AIS ontvanger aan boord hadden. Kennelijk geen vaste lezers van
deze nieuwsbrief, want anders hadden ze geweten dat:

- U op de meeste druk door de beroepsvaart bevaren wateren, zoals het Hollands Diep, bij slecht zicht alleen mag varen met een type-goedkeurde radarinstallatie.
- Op welke wateren deze regel geldt vindt u terug in onder andere het Binnenvaart Politiereglement (artikel 6.29 lid 3).
- Er geen jachtradars bestaan die een dergelijke goedkeuring hebben. Allen radarinstallaties die ook door de beroepsvaart gebruikt mogen worden hebben zo'n goedkeuring. Deze installaties zijn kostbaar en vaak te groot voor het gemiddelde jacht. Gevolg daarvan is dat bijna geen enkel jacht bij slecht zicht op de in de regels genoemde wateren mag varen.
- Varen op radar bij slecht zicht op deze wateren alleen is toegestaan als u een speciale radarcursus heeft gevolgd en dus beschikt over een radarbedieningspatent of speciale aantekening op uw (groot) vaarbewijs.
- Als u op radar vaart u altijd de marifoon aan moet hebben staan en actief aan het radioverkeer moet deelnemen in het belang van de veilige vaart. U moet dus daarom dus ook een marifooncertificaat te hebben.
- Desondanks vind ik een jachtradar en een AIS ontvanger nuttige apparaten, zeker in combinatie met elkaar en een gekoppelde kaartplotter of kaart op een pc. Ook voor de watersporter. Heeft u een jachtradar bedenk dan dus dat u dan nog steeds niet overal met slecht zicht mag varen. Heeft u AIS, bedenk dan dat AIS pas vanaf 2012 voor de beroepsvaart verplicht is en dat AIS geen vervanger voor radar kan zijn omdat de pleziervaart helemaal geen verplicht AIS kent.

Wilt u veilig op radar leren varen. De ANWB heeft een leuke en nuttige simulator waarmee u op de pc thuis kunt oefenen. En VBO Vaarbewijsopleidingen heeft bijvoorbeeld een introductie cursus jachtradar.

Aanvulling
Voor de scheepvaart wordt  deze indeling gebruikt. 
In het weerbericht van het KNMI via de marifoon spreekt men van goed zicht (good) als het in het algemeen beter is dan 10 kilometer.
Bij 4- 10 kilometer is dat matig zicht (moderate), bij 1-4 kilometer of als het in sneeuw of hagel minder is dan 1 kilometer noemt men dat slecht zicht (poor).
In scheepsweerberichten wordt gesproken van mist (fog) als het zicht minder is dan 1 kilometer, bij mistbanken (fog patches), als er mist zit bij de kust (coastal fog) of bij ijsmist (freezing fog).
Ook combinaties worden gegeven zoals "goed, in neerslag plaatselijk matig zicht (good, locally moderate in showers) of matig, in motregen plaatselijk slecht zicht (moderate, locally poor in drizzle) of slecht zicht, bij de kust kans op mist" (poor, risk coastal fog).   

Kleine toevoeging

Wanneer u onverhoopt toch in de mist terecht komt vaar dan a.u.b. uw rechter oever, anders loopt u grote kans op een aanvaring.

Redactie.