Onze grote vissersvloot

Deze werd begeleid door een christelijk hospitaalschip, welke allerlei hulp verleende.

De Noordzee staat bekend als een van de meest onstuimige zeeën. Vooral in de winter spookt het er.
Tussen 1898 en 1988 voeren hospitaalkerkschepen als hulpverlener voor zeelieden; in het bijzonder voor de vissers.
Negentig jaar lang verleenden deze schepen internationaal diensten aan zeelieden en de visserij op en rondom de Noordzee.
Voor medische, geestelijke en technische hulp kon men bij HKS "de Hoop" terecht.

    
 
 

Er was een kapel met orgel aan boord en ook was er een ziekenzaal, waar een arts de scepter zwaaide.
Voor de kapel was een dominee aan boord, de kapitein speelde op het orgel. Vissers waren toen zeer gelovig.
Het maakt indruk, wanneer men deze mannen (op U-tube) hoort zingen. Het hospitaalkerkschip "de Hoop" was internationaal voor veel zeelieden een begrip, in het bijzonder voor opvarenden van vissersschepen.
Een baken op zee
Een baken waarop men kon terugvallen, wanneer er medische hulp nodig was. De zondagse kerkdienst, welke aan boord van “de Hoop” werd gehouden, kon via de radio worden beluisterd. Gedurende 90 jaar.
Werkzaam in een groot gebied vanuit de Noordzee; soms voer zij met de vissersvloot mee. Internationaal ging het om 10.000 vissers.
Ms. "de Hoop" was soms sleepboot bij motorpech, andermaal leverde zij drinkwater aan de vissers, of gaf technische bijstand. Bij ernstige storingen werd de scheepswerktuigkundige van de Hoop met de sloep overgevaren. Vooral medische hulp was een belangrijke functie. 
Veiligheid
De veiligheid op schepen had toen nog niet het niveau van heden. Vooral de vissers ondervonden dat. Hun kleine schepen gingen tijdens slecht weer hevig te keer. Iedereen had wel ”zeebenen”, maar bij het omgaan met takelwerk in ruw weer zit een ongeluk in een klein hoekje. De hulp vanaf de wal was niet zo bereikbaar als nu.  Toen werden bij ernstige gevallen de slachtoffers aan boord van “de Hoop” genomen en voer  deze naar de dichtstbij zijnde haven. Er zijn vier schepen met de naam “de Hoop” geweest.
Bij website "Sloep.org" is de spiegelsloep (tender) binnengelopen, welke op het dek onder de kraan van het moederschip heeft gestaan. Het was afkomstig van het hospitaal kerkschip "de Hoop". 
Ted heeft mij volgende foto's gestuurd. Zij spreken voor zich. 

 

 

Met veel liefde en vakmanschap onderging dit leuke scheepje een metamorfose.

     

Heeft u een aanvulling of tip klik op de link www.sloep.org/contact

Jachtwerf Piet bouhuijs

 Het werfplaatje van de werksloep

De sloep van ss Lombok van SMN

  

Eigenaar LLoyds Kerstholtsloep KRL 1Z4 wil meer weten

Onweer op het water: wat te doen?

HIS onweer op zee

Zelf vond ik onweer op groot water heel onprettig; het lijkt allemaal vlak bij je in te slaan; afstanden zijn moeilijk te schatten. Wat kan je het beste doen? 

Met de sloep op de rivier

Rivierzeilen is anders dan op ruim water. Er is stroming. Er is doorgaande scheepvaart van allerlei vaartuigen.

Reparatie van het roer

Roeroog afgebroken door ouderdom; golfslag bij laag water versnelden het proces.

Werk aan de huidgangen

Omdat ik in de klussenloods zo een mooie ruime stallingsplaats had gekregen, besloot ik om de boot weer eens in de lak te zetten.

Sloep van ss. Jan Pieterszoon Coen

 

Het einde van het moederschip in IJmuiden 

Niet vrij-varende veerponten kunnen gevaarlijk zijn