DOORGEZAAGDE STAM GEEFT INFORMATIE

doorsneder.jpg - 29.56 KbDwarsdoorsnede van de stam

 

Tot slot bekijken we nog even de stam doorsnede van een naaldboom.
Van buiten naar binnen bestaat deze boom uit de volgende lagen:

a. de schors
Dit is een dode laag bestaande uit afgestorven en verkurkte bast.
De schors beschermt de stam tegen schadelijke invloeden van buiten (kou, hitte, droogte, vuur, etc.).

b. de bast
Een laag levend weefsel dat onder meer. dient voor het saptransport naar beneden.

c. de groeilaag
Het cambium; over deze hout- en bast cellen producerende oerlaag hebben we het in het begin van het verhaal al gehad.

d. het spint hout
Het uit levende elementen bestaande hout, dat rijk is aan water en zetmeel. Door het spint gaat het sap transport omhoog.

e. het kernhout
Bij vele boomsoorten sterven de cellen op zekere leeftijd af. Men noemt dit "verkernen", waarbij het hout zwaarder, vaster en duurzamer wordt, terwijl de kleur meestal donkerder wordt. Spint en kernhout verschillen meestal weinig van sterkte; spint hout is echter minder duurzaam. Er zijn ook boomsoorten die kernhout vormen, zonder dat dit met kleurverschil gepaard gaat (vuren). Andere boomsoorten worden wel met de naam spint bomen aangeduid, omdat er in het geheel geen kernhout vorming ontstaat (bijvoorbeeld de berk).

Als aanvulling nog twee afbeeldingen over hoe men planken en balken uit een boom doorsnede kan zagen. Wanneer u de afbeeldingen bekijkt, lijkt het voor de hand liggend, dat dosse gezaagde bomen de meeste planken opleveren; onder anderen door minder verlies van het zagen.
De behandelingen die hout ondergaat als de boom is gekapt, van transport tot het eindproduct (dus de balk of plank die u koopt), is van grote invloed op de kwaliteit. Daarover is veel te vertellen.(breekbaarheid, kromtrekken, duurzaamheid, fraaiheid, et cetera.


dosse gezaagd1.jpg - 66.76 Kb

Dosse gezaagde boom. Slechts de delen nabij het hart van de boom zijn kwartiers gezaagd

kwartiers gezaagd1.jpg - 69.97 Kb

Kwartiers gezaagde boom.(overgenomen uit zelf boot bouwen van H.TH.Janssen)